معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشکده علوم پزشکی آبادان

نام و نام خانوادگی: دکتر فرشید بهشتی
سمت: معاونت توسعه مدیریت و منابع
رشته تحصیلی: پزشک عمومی
تعداد بازديد اين صفحه: 11618
تعداد بازديد کنندگان سايت: 19028187 تعداد بازديد زيرپورتال: 171657 اين زيرپورتال امروز: 203 سایت در امروز: 6796 اين صفحه امروز: 2