دوشنبه 5 خرداد 1399  
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :

کارگاه آموزش

1396/6/26 يكشنبه

جلسه آموزشی بهره برداری از سامانه نقل و انتقالات و درخواست نیرو.

.
باتوجه به راه اندازی سامانه نقل وانتقال و درخواست نیرو ،مقتضی است روسای بیمارستان های شهید بهشتی ،آیت ا.. طالقانی،مرکز بهداشت ،گروه توسعه سازمان وتحول اداری و اداره برنامه ریزی بودجه وپایش عملکرد جهت شرکت در جلسه آموزشی بهره برداری از سامانه های یاد شده درروز یکشنبه مورخ 26/06/96 راس ساعت 10:00 صبح در محل دفتر ریاست دانشکده شخصا حضور بهم رسانند.
.
آرشیو
بیشتر
نسخه قابل چاپ