چهارشنبه 2 مهر 1399  

اخبار

تاکید بر عدم واگذاری ساختمان‌های دانشکده علوم پزشکی آبادان/پیگیری حقوقی می‌کنیم

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشکده علوم پزشکی آبادان دوباره بر عدم واگذاری ساختمان‌های دانشکده تاکید کرد.

1399/5/23 پنجشنبه
تاکید بر عدم واگذاری ساختمان‌های دانشکده علوم پزشکی آبادان/پیگیری حقوقی می‌کنیم

تقدیر مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره مجتمع‌های تجاری، اداری و پزشکی از دانشکده علوم پزشکی آبادان

پیش از ظهر امروز مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره مجتمع‌های تجاری، اداری و پزشکی شهرستان آبادان با حضور در دفتر ریاست دانشکده‌ی علوم پزشکی آبادان به نمایندگی از کسبه ی شاغل در این مجتمع ها با اهدای لوح تقدیر از زحمات و تلاش‌ دکتر شکراله سلمان زاده؛ رئیس دانشکده و کارکنان این مجموعه در مبارزه با ویروس کرونا قدردانی کردند.

1399/5/4 شنبه
تقدیر مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره مجتمع‌های تجاری، اداری و پزشکی از دانشکده علوم پزشکی آبادان
نسخه قابل چاپ