کارگاه آموزش

.

باتوجه به راه اندازی سامانه نقل وانتقال و درخواست نیرو ،مقتضی است روسای بیمارستان های شهید بهشتی ،آیت ا.. طالقانی،مرکز بهداشت ،گروه توسعه سازمان وتحول اداری و اداره برنامه ریزی بودجه وپایش عملکرد جهت شرکت در جلسه آموزشی بهره برداری از سامانه های یاد شده درروز یکشنبه مورخ 26/06/96 راس ساعت 10:00 صبح در محل دفتر ریاست دانشکده شخصا حضور بهم رسانند.

بیشتر
تعداد بازديد اين صفحه: 201325
تعداد بازديد کنندگان سايت: 26476933 تعداد بازديد زيرپورتال: 318534 اين زيرپورتال امروز: 175 سایت در امروز: 6080 اين صفحه امروز: 7