کارگاه آموزش

.

باتوجه به راه اندازی سامانه نقل وانتقال و درخواست نیرو ،مقتضی است روسای بیمارستان های شهید بهشتی ،آیت ا.. طالقانی،مرکز بهداشت ،گروه توسعه سازمان وتحول اداری و اداره برنامه ریزی بودجه وپایش عملکرد جهت شرکت در جلسه آموزشی بهره برداری از سامانه های یاد شده درروز یکشنبه مورخ 26/06/96 راس ساعت 10:00 صبح در محل دفتر ریاست دانشکده شخصا حضور بهم رسانند.

بیشتر
تعداد بازديد اين صفحه: 162495
تعداد بازديد کنندگان سايت: 20208979 تعداد بازديد زيرپورتال: 198298 اين زيرپورتال امروز: 83 سایت در امروز: 4331 اين صفحه امروز: 60