شرح وظایف : 
 
 
*  تعیین سیاستها و خط مشی های دانشگاه علوم پزشکی آبادان در زمینه مدیریت و برنامه ریزی منابع انسانی، مالی، فیزیکی و اطلاعاتی
 
 
*  تامین نیازهای نیروی انسانی، مالی، فیزیکی و اطلاعاتی دانشگاه
 
 
*  نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات اداری، مالی و استخدامی کلیه واحدهای تابعه
 
 
*  تعیین و ابلاغ ضوابط و دستورالعملهای لازم در زمینه امور پرسنلی، اداری، خدمات پشتیبانی، مالی، نگهداری حسابها، انجام هزینه ها، حفظ اموال و نظارت بر حسن اجرای آنها
 
 
*  نظارت بر عملکرد اعتبارات اعم از جاری، عمرانی و اختصاصی
 
 
*  نظارت بر تنظیم امور محاسباتی و رسیدگی به صورتحسابها، اسناد و گزارشهای مالی
 
 
*  ایجاد هماهنگی بین واحدهای اداری و مالی حوزه ستادی و دانشگاه
 
 
*  مطالعه، بررسی و پیشنهاد طرحهای اصلاحی در مورد توسعه سازمان و مدیریت در محورهای نظام مدیریت، ساختار وتشکیلات،سیستمها و روشها، طبقه بندیمشاغل و آموزش علوم و فنون اداری- مدیریتی
 
 
*  تنظیم سیاستها و خط مشی های تدوین بودجه بر اساس سیاستها و برنامه های مصوب وزارت متبوع
 
 
*  تهیه و ارائه مناسبترین طرحهای معماری و عمرانی واحدهای بهداشتی، درمانی، آموزشی و پژوهشی منطبق بااصول علمی و امکانات و شرایطجغرافیایی، فرهنگی و اقلیمی
 
 
*  بررسی نیازهای ساختمانی، تاسیساتی و تجهیزات و بررسی جهت تامین، نگهداشت، نوسازی و توسعه مراکز و موسسات بهداشتی، درمانی، آموزشی و پژوهشی
 
 
*  نظارت بر تهیه، تنظیم و اجرای طرحهای عمرانی
 
 
*  اتخاذ تدابیر لازم در زمینه تامین امور رفاهی کارکنان
 
 
*  نظارت بر انجام امور حقوقی دانشگاه و حسن اجرای قوانین و مقررات موضوعه
 
 
* ابلاغ قوانین، مصوبات، آئین نامه ها و اساسنامه های مربوط به واحدهای تابعه و وابسته دانشگاه
 
 
*  تهیه و تنظیم طرحها و لوایح پیشنهادی در ارتباط با ماموریت حوزه معاونت
 
 
*  نظارت، پایش و ارزشیابی سیاستها، برنامه ها، طرحها و فعالیتهای در حال اجرا
 
 
*    طراحی و استقرار نظام آماری مورد نیاز سلامت و آموزش پزشکی
 


      *    تهیه، تنظیم واجرای برنامه های مربوط به ارائه خدمات آماری مورد نیاز دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی و نظارت بر        

      حسن اجرای آنها
 
 
      *   جمع آوری، جمع بندی، طبقه بندی، چاپ و نشر اطلاعات، آمار و شاخصهای سلامتی و آموزشی    
 


      

      

       

      

      

       

      

      

       

تعداد بازديد اين صفحه: 3604
تعداد بازديد کنندگان سايت: 26480669 تعداد بازديد زيرپورتال: 318647 اين زيرپورتال امروز: 286 سایت در امروز: 9816 اين صفحه امروز: 1