معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشکده علوم پزشکی آبادان

نام و نام خانوادگی: دکتر فرشید بهشتی
سمت: معاونت توسعه مدیریت و منابع
رشته تحصیلی: پزشک عمومی
تعداد بازديد اين صفحه: 15353
تعداد بازديد کنندگان سايت: 26476067 تعداد بازديد زيرپورتال: 318504 اين زيرپورتال امروز: 145 سایت در امروز: 5214 اين صفحه امروز: 1