معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشکده علوم پزشکی آبادان

نام و نام خانوادگی: دکتر فرشید بهشتی
سمت: معاونت توسعه مدیریت و منابع
رشته تحصیلی: پزشک عمومی
تعداد بازديد اين صفحه: 12248
تعداد بازديد کنندگان سايت: 20208964 تعداد بازديد زيرپورتال: 198293 اين زيرپورتال امروز: 79 سایت در امروز: 4316 اين صفحه امروز: 2